Trasa Tysiąclecia

Trasa Tysiąclecia istnieje w planach rozwoju Warszawy od kilkudziesięciu lat - i wygląda na to że jeszcze długo nie zostanie zrealizowana. Od początku miała za zadanie umożliwienie ominięcia ulicy Targowej przy tranzycie przez centrum Pragi.

Niestety jej przebieg został wyznaczony w sposób, który powoduje konieczność budowy wielu estakad i tuneli na prawie całej długości. Przez to koszt trasy jest bardzo wysoki - porównywalny z kosztem trasy Siekierkowskiej wraz z mostem! Dlatego nieprędko możemy się jej spodziewać.

Chyba, że...

Istnieje możliwość osiągnięcia tego samego celu znacznie niższymi kosztami. W dodatku zamiast trasy przecinającej brutalnie zabudowę Pragi, uzyskamy obwodnicę omijającą jej centrum. Wystarczy połączyć Trasę Starzyńskiego i Trasę Łazienkowską między Węzłem Żaba i Rondem Wiatraczna, trasą przebiegającą wzdłuż torów kolejowych.

Trasa Tysiąclecia i nasza propozycja na tle obwodnic warszawskich.

Przebieg Trasy Tysiąclecia i alternatywnego domknięcia obwodnicy śródmiejskiej.

Wady Trasy Tysiąclecia

Niepotrzebne wprowadzenie ruchu w zwartą zabudowę centrum Pragi - trasa ta nie ma charakteru obwodnicowego, tylko tranzytowy.

Konflikty z zabudową mieszkaniową - trasa przetnie żywą tkankę miasta, konieczne będą liczne wyburzenia, w tym zabytkowej zabudowy. Tysiące mieszkańców Pragi zostanie dożywotnio skazanych na hałas ruchliwej trasy.

Konflikty z terenami zielonymi - trasa ma przeciąć główny ciąg przyrodniczy Pragi Południe, przebiegający od wybrzeży Wisły przez Port Praski, Park Skaryszewski, ogródki działkowe między ul. Międzynarodową i Kinową, wzdłuż kanału Kamionkowskiego do rezerwatu Zakole Wawerskie. Spowoduje to degradację Parku Skaryszewskiego i ogródków działkowych, które mogły być rezerwą pod przyszłe tereny parkowe i rekreacyjne.

Olbrzymi koszt - wynikający z konfiguracji terenu i konieczności pokonania licznych przecznic węzłami dwupoziomowymi. Znaczne odcinki mają przebiegać na estakadach, bądź w tunelach.

Zalety naszej propozycji

Stworzenie czytelnej obwodnicy śródmieścia Warszawy - trasa według naszej propozycji logicznie domknie śródmiejską obwodnicę miasta, odciążając centrum od zbędnego ruchu.

Minimalne konflikty z zielenią i zabudową mieszkaniową - trasa wg naszej propozycji przebiega przez tereny praktycznie niezamieszkałe. Jest wytyczona wzdłuż linii kolejowej, a więc zamyka uciążliwość od kolei i drogi w jednym korytarzu. Przecina jedynie dzikie ogródki działkowe - bez większych wartości przyrodniczych oraz kilkanaście budynków mieszkalnych i magazynowych w bardzo złym stanie. Obiekty wzdłuż ulicy Zabranieckiej i tak przeznaczone są do wyburzenia przy modernizacji tej ulicy.

Niski koszt - trasa wymaga niewielkiej liczby węzłów dwupoziomowych - praktycznie tylko na skrzyżowaniu z ul. Radzymińską, tunelu dla przedłużenia ulicy Kijowskiej i estakad nad torami kolejowymi, które i tak są planowane, dla połączenia ronda Wiatraczna z Targówkiem.