Przejazd prowadzi pływającą „wanną” – nawierzchnia przejazdu znajduje się nieco poniżej poziomu wody.