Wjeżdżający do i wyjeżdżający z tunelu rowerzyści mają pierwszeństwo nad samochodami.