Kolejny przykład przejścia podziemnego to rondo na skrzyżowaniu De Koppeling, De Molen i Het Spoor w Houten. A właściwie dwa ronda – jedno dla samochodów...