Aby zmniejszyć różnicę wysokości do pokonania przez pieszych i rowerzystów, rondo dla samochodów podniesiono o ok. 1,5 m względem poziomu terenu.