Wstęp

Z powodów proceduralnych wciąż nie możemy prezentować publicznie projektów, które opiniujemy. Chodzi tutaj o kwestie ochrony danych osobowych oraz praw autorskich do tych projektów. Przed zatwierdzeniem projekt nie jest własnością miasta, w związku z czym nie może być upubliczniany. Dlatego też nasze uwagi musimy prezentować w takiej "suchej", tekstowej jedynie formie. Wiemy, że dla wielu czytających nas osób utracony jest tym samym ważny, edukacyjny aspekt tych uwag, ale do momentu zmiany podejścia miasta w tej kwestii nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Nad czym zresztą szczerze ubolewamy.

Treść pisma

Do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym.

W ramach konsultacji projektów rowerowych w ramach współpracy Miasta (Biura Zarządzania Ruchem Drogowym) z BKDS ds. Transportu przesyłam uwagi Stowarzyszenia "Zielone Mazowsze", dotyczące konsultowanego projektu "Rozbudowa ul. Białołęckiej w Warszawie na odcinku od ul. Kopijników do ul. Ketlinga”:

1. Zapewnić ciągłość drogi dla rowerów po jednej stronie jezdni. Dwukrotna zmiana strony jezdni na odcinku 300 m to rozwiązanie niebezpieczne, mnożące punkty kolizji.

1a. Alternatywnie - rozszerzyć zakres projektu o kontraruch na jednokierunkowych odcinkach Danusi i Juranda ze Spychowa, tak by umożliwić kontynuację jazdy rowerem po wschodniej stronie Białołęckiej tam, gdzie DDR zmienia stronę na zachodnią.

2. Poprawić geometrię rozwiązań rowerowych na skrzyżowaniu przy budynku Juranda ze Spychowa 19, tak by ułatwić wjazd na/zjazd z DDR w różnych relacjach.

3. Doprojektować odcinek DDR po południowej stronie mostu nad Kanałem Żerańskim, łączący bezpośrednio ciąg nad Kanałem z rejonem ronda. Doprojektować łączniki rowerowe obsługujące relacje z/na most bez konieczności objeżdżania ronda dookoła.

4. Na odcinku od ronda do Ketlinga zaprojektować drogę dla rowerów i ciągły chodnik po zachodniej stronie jezdni, ze względu na rekreacyjną rolę ciągu nad Kanałem Żerańskim.