Pismo ZM-18-0839-01-AB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu budowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Chełmżyńskiej, przesyłam uwagi i wnioski:

1. Projekt należy uzupełnić o drogę dla rowerów łączącą drogi dla rowerów na wiadukcie i przy rondzie Granzowa.

2. Należy „odkleić” drogę dla rowerów i chodnik od krawędzi jezdni ronda Chełmżyńska. Zaprojektowane rozwiązanie jest niebezpieczne - piesi i rowerzyści mogą zostać zahaczeni przez skręcające pojazdy; kierowcy będą dezorientowani co do kierunku, w którym poruszają się piesi czy rowerzyści.

3. Drogę dla rowerów należy włączyć jako dodatkowy wlot ronda Chełmżyńska, z zachowaniem promieni łuków.

4. Projekt powinien zostać uzupełniony o przejazd dla rowerzystów przy przejściu dla pieszych przez "starą Chełmżyńską" po południowej stronie wiaduktu. Przejście i przejazd powinny być wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów. Należy zachować promienie łuków min. 20 m na drodze dla rowerów.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Trakt Sp. z o.o.

Projekt

Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul.Chełmżyńskiej wraz z budową układu drogowego: JPG, 6756 kB, JPG, 16464 kB.