Pismo ZM-18-0799-01-MS

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do przedstawionego do konsultacji projektu budowy drogi rowerowej w ciągu ulic Saska-Egipska-Bora-Komorowskiego, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

Uwaga ogólna:

1. Wszystkie przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów przez drogi podporządkowane bez sygnalizacji świetlnej, w tym wjazdy na posesje (w tym do sklepów), parkingi itp., powinny zostać wykonane jako wyniesione, z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety chodnika i drogi dla rowerów. W przypadku wjazdów na drogi lokalne, powinny one zostać oznakowane jako wloty do strefy „Tempo 30”, by wyniesienia spełniały kryteria progów zwalniających.

Uwagi szczegółowe:

1. Przejście i przejazd przez ul. Lizbońską powinno zostać wyposażone w azyl również od strony wschodniej.

2. W okolicach bazarku „Egipska” droga rowerowa powinna być konsekwentnie prowadzona bliżej jezdni, tak by zapewnić ciągłość chodnika od strony bazarku i możliwość kontynuacji podróży pieszej wzdłuż ulicy Egipskiej bez konieczności przechodzenia przez drogę dla rowerów.

3. Projekt powinien zostać uzupełniony o budowę chodnika od przystanku Afrykańska 01 do ul. Meissnera po południowej stronie ul. Bora-Komorowskiego.

4. Nieuzasadnione wydaje się odginanie drogi rowerowej od jezdni między ul. Abrahama do ul. Meissnera – poprowadzenie jej prosto i wzdłuż jezdni/chodnika powinno też pozwolić uniknąć wycinki drzew.

5. Na skrzyżowaniu z ul. Polskich Skrzydeł droga rowerowa powinna zostać doprowadzona do skrzyżowania jako jego czwarty wlot, a nie ślepy przejazd.

6. Przy skrzyżowaniu z ul. Fieldorfa, przebieg drogi rowerowej powinien zostać wyprostowany (np. poprzez likwidację zatoki autobusowej, zbędnej wobec obecności pasa włączenia obok) lub uzupełniony o łącznik umożliwiający podróż w relacji NE-NW bez konieczności wykonywania zakrętu o 150 stopni.

Projekt

Budowa drogi dla rowerów na ul. Egipskiej, ul. Saskiej i ul. Bora Komorowskiego na odcinku od ul. Lizbońskiej do ul. Fieldorfa: JPG, 4990 kB, JPG, 7040 kB, JPG, 8017 kB, JPG, 5439 kB.