5. Na skrzyżowaniu z ul. Polskich Skrzydeł droga rowerowa powinna zostać doprowadzona do skrzyżowania jako jego czwarty wlot, a nie ślepy przejazd.