9. W północno-zachodnim rogu skrzyżowania z ul. Belwederską należy poszerzyć chodnik, tak by zapewnić przestrzeń do kumulacji rowerzystów przed przejazdami rowerowymi, normatywne łuki (obecnie projekt przewiduje zakręt pod kątem ostrym w relacjach S<->E) oraz prosty przebieg drogi dla rowerów w relacji N-S (bez konieczności wykonywania dwóch zakrętów na odcinku 5 metrów, aby jechać na wprost).