Pismo ZM-18-0790-01-RM

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do przesłanego projektu budowy drogi rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odcinku al. Solidarności-Świętokrzyska, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

Uwaga ogólna:

Zapewnienie obustronnej, ciągłej infrastruktury rowerowej po obu stronach al. Jana Pawła II ma istotne znaczenie dla spójności sieci, poprawy warunków ruchu i – pośrednio – jakości powietrza. Jednak równolegle do przygotowywania dokumentacji do kolejnych odcinków, powinna zostać wreszcie rozpoczęta realizacja tych przygotowywanych od trzech lat (przede wszystkim odcinka rondo ONZ-rondo Czterdziestolatka, włącznie). Dotychczasowe przeciąganie procesu uzgodnień projektu tego odcinka [zobacz >>>] wskazuje na realne ryzyko produkowania kolejnych dokumentów „do szuflady”.

Uwagi szczegółowe:

1. Na odcinku Świętokrzyska-Twarda chodnik powinien zostać poszerzony kosztem czwartego pasa ruchu na jezdni. Pozwoli to na zapewnienie odpowiedniej przepustowości chodnika i drogi dla rowerów, jednocześnie unikając konieczności ich nadmiernego zwężania. W celu uniknięcia ingerencji w sygnalizację, poszerzenie może zostać rozpoczęte za przejściem dla pieszych. (Przed przejściem i przejazdem należy wtenczas zastosować wyniesioną powierzchnię wyłączoną z ruchu.) W dalszej kolejności, przestawienie sygnalizatorów pozwoli na poprawę bezpieczeństwa i efektywności funkcjonowania sygnalizacji, skracając drogę i czas ewakuacji pieszych.

2. Droga dla rowerów między Świętokrzyską a wejściem do metra powinna zostać poprowadzona bliżej al. Jana Pawła II (na wysokości wejścia do metra, a nie budynków), tak by zachować ciągłość trasy pieszej. Obecne rozwiązanie w przypadku osób idących od północy skutkuje koniecznością trzykrotnego przekraczania drogi dla rowerów w celu dojścia do przejścia przez Świętokrzyską.

3. Biorąc pod uwagę funkcję al. Jana Pawła II jako głównej trasy rowerowej, domyślna szerokość drogi dla rowerów powinna wynosić 3m.

4. Przejście i przejazd przez ul. Twardą powinny zostać wykonane jako wyniesione, z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety drogi dla rowerów oraz chodnika.

5. Wjazd przed budynek przy al. Jana Pawła II 22 powinien zostać wykonany pod takim samym kątem jak wyjazd z powrotem na aleję. Obecne rozwiązanie skutkuje niewystarczającymi promieniami łuków na drodze dla rowerów.

6. Przejazdy rowerowe przez wjazd i wyjazd przy al. Jana Pawła II 22 powinny zostać wykonane jako wyniesione.

7. W projekcie powinny zostać uwzględnione nasadzenia drzew po obu stronach skrzyżowania z ul. Grzybowską.

8. Przejazd przez wjazd na posesję między al. Jana Pawła II 24 a 26 powinien zostać wykonany jako wyniesiony, z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety drogi dla rowerów.

9. W projekcie powinny zostać uwzględnione stojaki rowerowe przy lokalach handlowych przy al. Jana Pawła II 26.

10. Przekrój jezdni placu Mirowskiego powinien zostać ograniczony do 6m na wysokości przejścia i przejazdu, a samo przejście i przejazd wykonane jako wyniesione.

11. Łuki drogi dla rowerów po południowej stronie ul. Elektoralnej powinny zostać opisane oraz mieć promień nie mniejszy niż 20m. W tym celu można zmniejszyć liczbę stojaków lub zamienić je miejscami z drogą dla rowerów i poprowadzić przejazd pod kątem zbliżonym do sąsiedniej jezdni al. Jana Pawła II.

12. Przekrój jezdni ulicy Elektoralnej powinien zostać ograniczony do 6m na wysokości przejścia i przejazdu.

13. W projekcie należy uwzględnić uzupełnienie brakującego odcinka dwukierunkowego ruchu rowerowego na ul. Elektoralnej. W razie potrzeby 2m jezdni odzyskane poprzez dostosowanie szerokości jezdni do norm (por. poprzedni punkt) może zostać przeznaczone na odcinek kontrapasa wprowadzający ruch rowerowy w kierunku wschodnim. Można też rozważyć budowę łącznika wprowadzającego ruch rowerowy w tym kierunku przed skrzyżowaniem.

14. Szerokość wschodniej jezdni al. Jana Pawła II na wysokości przejścia i przejazdu przy ul. Elektoralnej powinna zostać ograniczona do 9,0, ew. 9,25m. Odzyskana przestrzeń powinna zostać wykorzystana do zapewnienia przestrzeni na kumulację rowerzystów oczekujących na zmianę świateł.

15. W projekcie brakuje informacji o promieniu łuku wewnętrznego drogi dla rowerów przy skrzyżowaniu z. al. Solidarności. Powinien on wynosić przynajmniej 3m.

16. W projekcie powinien zostać uwzględniony przejazd dla rowerów przez al. Solidarności, przeprowadzony analogicznie do tego po zachodniej stronie al. Jana Pawła II. Przy okazji prawy pas jezdni al. Jana Pawła II przed skrzyżowaniem powinien zostać przeznaczony tylko do prawoskrętu w al. Solidarności, by dostosować przekrój jezdni za skrzyżowaniem do przewidywanego na dalszym odcinku w ramach modernizacji tras tramwajowych [zobacz >>>].

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, ARTPIO – Usługi Projektowe.

Projekt

Projekt budowy drogi rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odcinku al. Solidarności-Świętokrzyska: JPG, 3428 kB, JPG, 3682 kB, JPG, 5424 kB.