Pismo ZM-18-0819-01-AB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do przesłanego projektu budowy drogi dla rowerów między ul. Zgrupowania AK „Kampinos” a węzłem Młociny, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. Należy wyprostować drogę dla rowerów między wjazdem na parking a ul. Zgrupowania AK „Kampinos”. Zamiast dwóch pasów zieleni po 1-1,5 m zrobić jeden szerszy między jezdnią a DDR, a oddzielenie DDR od chodnika zapewnić przez różnicę wysokości i krawężnik trapezowy o skosie 1:3.

2. Należy wprowadzić azyl na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów na południowym wlocie skrzyżowania ze Zgrupowania AK „Kampinos” w miejscu środkowego pasa ruchu. Obecne rozwiązanie z dwoma pasami na wlocie podporządkowanym bez sygnalizacji jest niebezpieczne i niezgodne z wytycznymi projektowania skrzyżowań drogowych (ze względu na wzajemne przesłanianie widoczności przez samochody ustępujące pierwszeństwa).

3. Należy zwiększyć promienie łuków na drodze dla rowerów do 20 m.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Pracownia Projektowa K-D.

Projekt

Połączenie drogi dla rowerów pomiędzy ul. Zgrupowania AK "Kampinos" i istniejącą DDR na węźle Młociny, JPG, 2738 kB.