Pismo ZM-18-0816-01-MS

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu przebudowy skrzyżowania ul. Koszykowa/Noakowskiego/Emilii Plater, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. W zwycięskim projekcie do budżetu partycypacyjnego [zobacz >>>] przewidziano wyznaczenie pasa i kontrapasa rowerowego na ul. Noakowskiego i ul. E. Plater między ul. Wilczą a skrzyżowaniem z jezdnią serwisową.

Zawarto w nim też schemat rozwiązania.

Ruch rowerowy w kierunku południowym miał odbywać się na zasadach ogólnych, a w kierunku północnym po wydzielonym kontrapasie (rozpoczynającym się w okolicach wyjazdu z jezdni serwisowej).

Takie rozwiązanie rozwiązuje szereg problemów. Rozwiązany zostaje problem oczekiwania samochodów wyjeżdżających z drogi serwisowej na przejeździe rowerowym przez drogę serwisową, jak też wjeżdżania na przejazd bez oglądania się w kierunku południowym (skąd dotychczas nadjeżdżała większość rowerzystów). Znika też problem kolizji ciągów pieszych i rowerowych na skrzyżowaniu oraz brak miejsca na kumulację pieszych i rowerzystów w sposób nie kolidujący z ruchem pieszym. Dodatkowo, przeniesienie ruchu rowerowego z wydzielonej drogi rowerowej na jezdnię odbywa się w strefie ruchu uspokojonego.

Przesłany projekt nie rozwiązuje ww. problemów, a je potęguje. Przewiduje wydłużenie drogi rowerowej o parametrach nie spełniających wymogów dotyczących szerokości (po odjęciu 0,5m skrajni pozostaje dwukierunkowa droga rowerowa o szerokości 1,7m), niezabezpieczonej przed nielegalnym parkowaniem ani jazdą samochodów po drodze dla rowerów (zjawiskach codziennych na ul. Noakowskiego), kończącej się w kierunku północnym koniecznością wykonania nieczytelnych, niewygodnych i niebezpiecznych manewrów na skrzyżowaniu z ul. Wilczą w postaci dwóch zakrętów pod kątem prostym, na przestrzeni kilku metrów.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy pozostać przy realizacji projektu w formie, w której został wybrany przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego. Rezygnacja z wydzielonej drogi rowerowej na skrzyżowaniu pozwoli też ograniczyć jego rozmiar, dzięki umieszczeniu nowego przejścia dla pieszych w miejscu planowanego przejazdu rowerowego. Poprawi to warunki ruchu pojazdów, skracając czas ewakuacji, jak też warunki ruchu pieszego, sytuując przejście w linii chodników.

2. Projekt powinien uwzględnić kontrapas rowerowy w kierunku północnym na ulicach Noakowskiego i Emilii Plater na odcinku od wyjazdu z drogi serwisowej do Wilczej. Ruch w kierunku południowym powinien odbywać się na zasadach ogólnych lub wydzielonym pasem rowerowym.

3. Na zachodnim wlocie ul. Koszykowej, od wjazdu na drogę serwisową do skrzyżowania, powinien zostać wydzielony pas rowerowy, a na skrzyżowaniu śluzy rowerowe:

a. typu 1 na zachodnim wlocie, ew. typu 2 na wlocie południowym,
b. typu 2 na wlocie wschodnim.

4. Przejście dla pieszych przez wjazd na drogę serwisową powinno zostać wyprostowane, tj. usytuowane w linii chodnika wzdłuż ul. Koszykowej.

5. Chodniki w zachodnich rogach skrzyżowania powinny zostać zabezpieczone przed nielegalnym parkowaniem.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Polska Inżyniera Sp. z o.o.

Projekt

Przebudowa skrzyżowania ul. Koszykowa - Noakowskiego - E. Plater w ramach realizacji zadania budżetu partycypacyjnego 2018 r. pn. Naprawmy skrzyżowanie Noakowskiego - Koszykowa i stwórzmy trasę rowerową przez centrum: JPG, 2679 kB.