Pismo ZM-18-0837-01-PZ

Do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Nawiązując do wyłożonego do konsultacji projektu planu miejscowego rejonu PKP Warszawa Włochy, przesyłam uwagi i wnioski:

1. W planie powinny zostać uwzględniony następujące trasy rowerowe:
a. wzdłuż ulic Chrobrego i Globusowej,
b. połączenie planowanej drogi dla rowerów wzdłuż torów i Tynkarskiej z drogą dla rowerów wymienioną w poprzednim punkcie i istniejącą drogą dla rowerów wzdłuż Popularnej.

2. Na mapie należy uwzględnić istniejącą drogę dla rowerów na ul. Popularnej.

3. W tekście możemy przeczytać, że należy przewidzieć miejsca postojowe dla rowerów w ilości minimum 10 miejsc/100 miejsc postojowych dla samochodów. Wskaźnik ten nie uwzględnia jednak funkcji przesiadkowej stacji kolejowych, przy których należy zapewnić zdecydowanie większą liczbę miejsc do parkowania rowerów jako efektywnego przestrzennie i czystego środka transportu. W planie powinien zostać zapisany obowiązek zapewnienia min. 50 miejsc do parkowania rowerów przy stacji, podobnie jak ma to miejsce w przy stacji PKP Ursus Niedźwiadek.