Do 31 maja 2020 r. można składać wnioski w ramach konsultacji planu budowy ponad tysiąca punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Warszawie. Dokumentację można znaleźć na stronie ZTM. Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach. Można przy tym wykorzystać nasze uwagi, przytoczone poniżej.

Pismo ZM-20-0874-01-MS

Do Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy.

Nawiązując do projektu "Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze m.st Warszawy", przesyłam następujące uwagi i wnioski.

1. Podstawowym warunkiem przy budowie stacji ładowania powinno być, by nie pogarszały one warunków ruchu pieszego. Tym samym stacje kategorycznie nie powinny być stawiane na chodnikach w sposób ograniczający jego szerokość.

Powinny być lokalizowane wyłącznie w części pasa drogowego przeznaczonej dotychczas na miejsca do parkowania pojazdów bądź w linii słupów/słupków. W tym drugim przypadku istotne jest jednak, by nie były stawiane w sposób skutkujący zwężeniem chodnika w większym stopniu niż dotychczas. (Ewentualne różnice w szerokości względem słupka powinny skutkować odpowiednim dosunięciem ładowarki do krawędzi miejsca parkingowego.)

Dla porządku przypominam, iż miejsca parkingowe nie wymagają skrajni, jako że jest ona wliczona w ich wymiary. Dodatkowa skrajnia wymagana jest jedynie w przypadku jezdni bez wyznaczonych miejsc do parkowania. Jezdnią nie jest m.in. pas parkingowy. Wynika to jednoznacznie z przepisów, choćby paragrafu 30 "Rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne", gdzie zaznaczono, iż pas postojowy znajduje się przy jezdni lub poza nią, nie stanowi zaś jej części.

2. W ramach realizacji projektu powinny zostać uwzględnione stacje do ładowania innych pojazdów niż samochody, np. rowerów elektrycznych. Mogą one być rozszerzeniem funkcji stacji do ładowania samochodów lub alternatywą dla nich.

Stacje umożliwiające ładowanie roweru powinny umożliwiać jednocześnie jego bezpieczne przypięcie.

3. Wskazane jest, aby stacje były rozproszone po dzielnicach, a nie koncentrowały się w centrum. W ten sposób będą spełniały swoją funkcję i mieszkańcy będą mogli ładować pojazdy w nocy w dzielnicach sypialnych.

4. Wygląd stacji powinien zostać skonsultowany z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego.

Do wiadomości:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego,

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.