Powinny być lokalizowane wyłącznie w części pasa drogowego przeznaczonej dotychczas na miejsca do parkowania pojazdów bądź w linii słupów/słupków. W tym drugim przypadku istotne jest jednak, by nie były stawiane w sposób skutkujący zwężeniem chodnika w większym stopniu niż dotychczas. (Ewentualne różnice w szerokości względem słupka powinny skutkować odpowiednim dosunięciem ładowarki do krawędzi miejsca parkingowego.)