1. Należy doprojektować przejście dla pieszych w pasie dzielącym ul. Targowej na skrzyżowaniu z ul. Kijowską. Przejście ułatwi przesiadki między przystankami tramwajowymi na Targowej (np. w przypadku podjeżdżania jednego przystanku od Dworca Wschodniego) i jest możliwe w fazie zielonego światła dla Targowej na wprost (oznaczone na żółto na rysunku).