5. Ponieważ na wlocie ul. Markowskiej są jedynie 2 pasy ruchu można zrezygnować z wyspy dzielącej i zrezygnować z przysuwania pasa w kierunku ul. Kijowskiej do zabudowy (pozostawić zachodni krawężnik ul. Markowskiej w przybliżeniu w linii obecnego krawężnika). Pozwoli to zlikwidować wąskie gardło dla pieszych i rowerzystów (brak miejsca na akumulację, nienormatywne łuki) w północno-zachodnim narożniku skrzyżowania, oraz skrócić całkowitą długość przejścia dla pieszych.