Przejście dla pieszych przy ul. Brzeskiej zapewnia dodatkowe wygodne dojście do przystanku tramwajowego. Niestety, w projekcie przewidziano jego likwidację.