Pismo ZM-18-0848-01-RB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do przesłanego projektu budowy linii tramwajowej na Gocław (al. Stanów Zjednoczonych - ul. Bora-Komorowskiego), przesyłam następujące uwagi i wnioski:

Uwaga ogólna

Za korzystniejszy należy uznać wariant drugi ze względu na bardziej intuicyjny i bezpieczniejszy przebieg drogi dla rowerów.

Uwagi wspólne dla obu wariantów:

1. Na skrzyżowaniu dróg dla rowerów z al. Stanów Zjednoczonych dla zapewnienia bezpieczeństwa łuki powinny mieć większy promień (min. 4m).

2. Należy dodać komplet przejazdów rowerowych przez skrzyżowanie z ul. Nowaka- Jeziorańskiego oraz połączenie chodnikiem i drogą dla rowerów z drogą wewnętrzną przy budynku Nowaka-Jeziorańskiego 48.

3. Należy wyprostować chodnik i drogę dla rowerów prowadzące do posesji przy ul. Nowaka- Jeziorańskiego 53a.

4. Na odcinku między ulicami Nowaka-Jeziorańskiego i Skalskiego, jak też na ulicy Nowaka- Jeziorańskiego, drogę dla rowerów należy oddzielić od jezdni ruchu ogólnego pasem technicznym o szerokości minimum 0,5 metra, który będzie zawierał miejsce na znaki drogowe, urządzenia BRD itp., z uwzględnieniem skrajni poziomej obu jezdni.

5. Należy dodać przejazd rowerowy obok przejścia dla pieszych na wysokości budynku Bora- Komorowskiego 56c, aby zapewnić połączenie rowerowe dla mieszkańców osiedla. W ten sposób uniknie się problemu nielegalnego przejeżdżania rowerzystów przez przejście dla pieszych.

6. Proponujemy dodanie łącznika rowerowego z odciętym fragmentem jezdni ul. Skalskiego, aby ułatwić dojazd do ogródków działkowych.

7. Należy zapewnić nie tylko dojście piesze, ale również dojazd rowerowy do budynków przy al. Nowaka-Jeziorańskiego 50 i 52.

Uwaga dodatkowa do wariantu 2

1. Droga dla rowerów powinna biec prosto w osi dawnej ul. Skalskiego, bez niepotrzebnych przecięć z chodnikami.

Uwaga dodatkowa do drugiego etapu obu wariantów

1. Przejście i przejazd na łuku ulicy lokalnej prowadzącej od al. Stanów Zjednoczonych powinny zostać wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Projekt

Budowa trasy tramwajowej do osiedla Gocław, zmiany w zakresie ulicy w korytarzu Trasy Tysiąclecia (warianty 1 i 2, etapy 1 i 2): JPG, 17984 kB, JPG, 18369 kB, JPG, 18053 kB, JPG, 16798 kB.