W ramach konsultacji projektów rowerowych w ramach współpracy Miasta (Biura Zarządzania Ruchem Drogowym) z BKDS ds. Transportu przesyłam uwagi Stowarzyszenia "Zielone Mazowsze", dotyczące konsultowanego projektu budowy tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ulic Marsa - Chruściela:

Stowarzyszenie "Zielone Mazowsze" kategorycznie sprzeciwia się budowie ww. tunelu w przedstawionej formie, nie uwzględniającej utworzenia w nim wydzielonej infrastruktury pieszo-rowerowej. Uzasadniamy to tym, że:

1. Na całym ciągu Marsa - Chruściela obowiązujące Studium przewiduje ciągłą trasę rowerową, podobnie wzdłuż Cyrulików po północnej stronie torów. Projekt, który tych połączeń rowerowych nie uwzględnia, po prostu nie może zostać zatwierdzony.

2. Wzdłuż Marsa zrealizowano drogę dla rowerów z dofinansowaniem unijnym. Nieuwzględnienie jej kontynuacji w projekcie tunelu oznacza de facto jej odcięcie od centrum Rembertowa i Akademii Sztuki Wojennej. Może to zostać uznane za niegospodarne rozporządzanie funduszami unijnymi.

3. Z punktu widzenia planowania przestrzennego i zarządzania ruchem poprawnym rozwiązaniem byłoby zaprojektowanie w ciągu Marsa - Chruściela jedynie wysokiej jakości tunelu pieszo-rowerowego, natomiast skierowanie ruchu samochodowego obrzeżami dzielnicy - np. 200 m na zachód od obecnego przejazdu, w ciągu Suflerska - Zesłańców Polskich, gdzie jest łatwiej o miejsce, a do tego można wykonać tunel bardziej prostopadle do torów (a zatem krótszy).