Pismo ZM-18-0772-02-AB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do drugiej wersji projektu przebudowy al. Waszyngtona, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

Uwagi ogólne

1. Po południowej stronie alei znajduje się duża liczba celów podróży, do których obecny projekt nie przewiduje możliwości dojazdu rowerem. Projekt powinien przewidywać możliwość przejazdu rowerem po stronie południowej na całym odcinku od ul. Saskiej do ronda Wiatraczna.

W związku z tym należy:

a. dopuścić kontraruch rowerowy na odcinku jezdni serwisowej Saska - Międzynarodowa. Na odcinku tym projektowane jest uspokojenie ruchu (wyniesiona tarcza skrzyżowania, wyniesione przejście dla pieszych), a natężenie ruchu samochodowego jest niewielkie (25-62 pojazdy/h w godzinie szczytu).

b. doprojektować drogę dla rowerów na odcinku Kanał Wystawowy - Kinowa oraz Międzyborska - rondo Wiatraczna.

c. doprojektować niezbędne przejazdy dla rowerzystów (lub sygnalizatory S-1a na czwartych wlotach skrzyżowań z drogami serwisowymi).

2. Na przejściach przy ul. Modrzewiowej i Niekłańskiej wskazane byłoby raczej zastosowanie azyli na środku jezdni, między pasami w przeciwnych kierunkach ruchu, zamiast między torowiskiem a jezdnią.

3. Progi spowalniające i najazdy wyniesionych skrzyżowań powinny cechować się sinusoidalnym przekrojem wzdłużnym. Najprostszym sposobem osiągnięcia takiego efektu jest zastosowanie prefabrykatów.

4. Pozytywnie oceniamy zastosowanie wydzielonych pasów do skrętu zamiast dodatkowych pasów wielofunkcyjnych. Należy jednak rozważyć zastąpienie przekroju 1x2 bezpieczniejszą alternatywą, czyli 2x1. Przekrój dwujezdniowy uniemożliwia niebezpieczne manewry, co przekłada się na poprawę bezpieczeństwa.

Uwagi szczegółowe

1. Droga dla rowerów po północnej stronie alei powinna pozwalać na płynny wjazd na jezdnię w kierunku ronda Waszyngtona przy pomocy jednokierunkowego łącznika prowadzącego na wydzielony początek czwartego pasa ruchu – analogicznie do skrzyżowania Puławska/Dolna.

2. Należy doprojektować połączenie pasów ruchu dla rowerów w ul. Saskiej z projektowanym przejazdem przez ul. Waszyngtona, w szczególności możliwość wjazdu z drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Waszyngtona na pas ruchu dla rowerów w ul. Saskiej w kierunku południowym.

3. Należy doprojektować brakujące przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu z ul. Międzynarodową. Alternatywnie: śluzy dla rowerzystów typu 3 na wlotach ul. Międzynarodowej wraz z powtarzaczami sygnalizacji.

4. Należy doprojektować możliwość przejazdu dla rowerów (jako 4. wlot skrzyżowania) na skrzyżowaniach z ul. Niekłańską i Modrzewiową.

5. Na skrzyżowaniach z ul. Międzyborską i Grenadierów należy doprojektować odcinki jednokierunkowych dróg lub pasów ruchu dla rowerów wraz z niezbędnymi elementami sygnalizacji obsługujące kontraruch rowerowy w tych ulicach. Kontrapas w ul. Międzyborskiej znalazł się w zwycięskim projekcie do budżetu partycypacyjnego na rok 2016 i, aby uniknąć ingerencji w sygnalizację, został ograniczony do odcinków Cyraneczki - Suchodolska i Waszyngtona - Stanisława Augusta. Modernizacja sygnalizacji powinna zostać wykorzystana do uzupełnienia tej luki i ułatwienia dojazdu do drogi dla rowerów w ul. Waszyngtona.

6. Na kontrapasie dla karetek w ul. Grenadierów należy dopuścić ruch rowerowy oraz oznakować śluzę do skrętu z DDR na przeciwnym wlocie tego skrzyżowania.

7. Przekroje wylotów ul. Grenadierów i Międzyborskiej powinny zostać uporządkowane poprzez ograniczenie ich przekroju do szerokości jednego pasa ruchu. W przypadku ul. Grenadierów jeden z pasów ruchu na przeciwległym wlocie powinien zostać oznaczony jako tylko do lewoskrętu.

8. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów przez ul. Modrzewiową należy zaprojektować jako wyniesione.

9. Przejście dla pieszych przy rondzie Wiatraczna powinno zostać uzupełnione o przejazd rowerowy umożliwiający wjazd na DDR oraz na jezdnię.

10. Powierzchnia wyłączona z ruchu przy rondzie Wiatraczna powinna zostać zabudowana.

11. Droga dla rowerów po stronie południowej powinna być konsekwentnie prowadzona bliżej jezdni, jak też bliżej torów tramwajowych na osiedle Gocław, niż chodnik (likwidacja zbędnych punktów kolizji).

12. W rejonie projektowanego wjazdu na teren Błoń Elekcyjnych dla służb miejskich należy zaplanować wygrodzenia zapobiegające wjeżdżaniu pojazdów nieuprawnionych. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że kierowcy wykorzystują istniejący wjazd techniczny na Błonia, aby alejkami parkowymi dojeżdżać samochodami na teren boiska KS Orzeł. W związku z tym na chodniku i w osi drogi rowerowej należy uwzględnić słupki blokujące u- 12c. W osi wjazdu należy zaś przewidzieć składaną blokadę parkingową.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o.

Projekt

Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu alei Waszyngtona na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda Wiatraczna: JPG, 9023 kB, JPG, 8680 kB, JPG, 9232 kB, JPG, 8557 kB, JPG, 8703 kB, JPG, 6114 kB, JPG, 11270 kB, JPG, 8420 kB.