Pismo ZM-18-0796-01-PB

Do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Nawiązując do przedstawionego do konsultacji projektu modernizacji ul. Towarowej, w tym zwiększenia liczby drzew w okolicy, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. Składanie konstruktywnych uwag znacząco utrudnia nie udostępnienie w jednym pliku czytelnej koncepcji zmian na całym odcinku, a jedynie prezentacji na ten temat.

2. Popieramy koncepcję modernizacji ul. Towarowej, w tym uzupełnienie infrastruktury rowerowej i uzupełnienie zieleni wysokiej. Realizacja projektu byłaby jednak zmarnowaną szansą, jeżeli nie zostanie zapewniona ciągła, wydzielona droga dla rowerów po obu stronach ulicy na całym odcinku objętym koncepcją.

Droga rowerowa w pasie dzielącym może być ciekawym uzupełnieniem, nie zastąpi jednak dróg rowerowych umożliwiających bezpośredni dostęp do zabudowy biurowej i mieszkalnej po obu stronach ulicy, które powinny być traktowane priorytetowo. Droga w pasie dzielącym jest niefunkcjonalna zwłaszcza na krótkich odcinkach, na których wymusza dwukrotne przejeżdżanie przez jezdnię, by znaleźć się po tej samej stronie ulicy.

3. Droga rowerowa powinna zostać doprowadzona do placu Zawiszy, wraz z wyznaczeniem przejazdów tamże (przynajmniej przez ul. Towarową).

4. Aby rondo Daszyńskiego mogło zyskać charakter miejsca spotkań, a ulica Towarowa zachęcać do spacerów, należy w ramach modernizacji uwzględnić korektę przekroju jezdni, ograniczając go do 2x2 pasy ruchu (w razie potrzeby poszerzanego o trzeci pas ruchu przed skrzyżowaniem). Pozwoli to też na bezproblemowe wygospodarowanie przestrzeni na zieleń i infrastrukturę rowerową.

Koncepcja

Prezentacja nt. koncepcji: PDF, 10491 kB.