[Nietrudno uchwycić tradycyjną i nową zawalidrogę ruchu pieszego na jednym zdjęciu - tu widok sprzed naszej siedziby na Koszykowej. Rożnią się masą i wielkością, ale poza tym są tak samo szkodliwe. Nowelizacja komplikuje podejście do tego problemu zamiast je uprościć.]