Zakładamy, że uszkodzenia w krawężnikach zostaną naprawione i bez zwracania na to uwagi, zarówno te poziome...