Wstęp

Chcąc zawczasu uniknąć problemów ze stosowaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu na objętych gwarancją frezowanych ulicach, [zobacz >>>] od chwili dowiedzenia się o planach kolejnej wymiany nawierzchni w Alejach Ujazdowskich zabiegaliśmy o wytyczenie tam azylów dla pieszych ułatwiających przekraczanie czteropasmowej ulicy oraz częściowo uspokajających ruch. Po pół roku wymiany pism z przyjemnością informujemy, że azyle powstaną w tym roku.

Pismo Zielonego Mazowsza z 20 I 2010 r.

Dotyczy: planowanej wymiany nawierzchni w Alejach Ujazdowskich.

Nawiązując do pisma ZM/09/0373/03/MS złożonego w państwa kancelarii 10 XI 2009 r., pozostającego do dziś bez odpowiedzi, przypominamy o złożonym wniosku uwzględnienia bezpieczeństwa pieszych w planowanych pracach remontowych na jezdni Al. Ujazdowskich, które poza wymianą nawierzchni powinny objąć wykonanie azyli na przejściach dla pieszych.[zobacz >>>] [zobacz >>>] Umożliwi to uniknięcie negatywnych skutków ubocznych naprawy nawierzchni, częściowo ukrócić już teraz niebezpieczne zachowania kierowców oraz poprawić komfort korzystania z jezdni dla wszystkich jej użytkowników.

Odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich z 2 III 2010 r.

W odpowiedzi na Państwa pismo nr ZM/09/0373/03/MS Zarząd Dróg Miejskich informuje, że wystąpił do Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy w celu uzyskania opinii na temat budowy azyli dla pieszych w Al. Ujazdowskich na przejściach dla pieszych gdzie nie ma sygnalizacji świetlnej. Uzyskana opinia dopuszcza wykonanie omawianych prac, w związku z czym zostaną one wykonane w trakcie prac związanych z wymianą nawierzchni bitumicznej w 2010 r.

Z-ca Dyrektora
Michał Trzciński