Do: Prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent M. st. Warszawy

Nasz Znak: DAZ-2100-32/09

Data: 17.12.2009r.

Dotyczy: organizacja ruchu kołowego na ul. Dewajtis

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wyraża wdzięczność za prowadzone prace drogowe na skrzyżowaniu ul. Lindego, Marymonckiej, Dewajtis mając nadzieję, na wiążącą się z tymi robotami poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych, których dużą liczbę stanowią studenci UKSW.

Wychodząc naprzeciw konsekwentnej polityce wspierania komunikacji publicznej, powadzonej przez władze Warszawy, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w planach rozwoju komunikacji miejskiej uruchomienia linii autobusowej prowadzącej ul. Dewajtis oraz uporządkowania ruchu samochodów prywatnych na tej trasie. UKSW popiera w tym względzie zastosowanie rozwiązań, które sprawdziły się na Krakowskim Przedmieściu.

UKSW ze swej strony podtrzymuje zamiar wprowadzenia systemu parkingowego, którego celem będzie wyrównanie liczby samochodów wjeżdżających na teren UKSW do liczby istniejących miejsc parkingowych (jak ma to miejsce na AWF).

Z wyrazami szacunku
REKTOR
ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek

[Wytłuszczenia i zdjęcie od redakcji, skan kopii pisma wrzutnia.fz.eco.pl/dewajtis/uksw2hgw_200912.pdf ]

Od redakcji

Uporczywe i wieloletnie żądania uruchomienia linii autobusowej ulicą Dewajtis są sprzeczne nie tylko z warunkiem zgody na rozbudowę uczelni [zobacz >>>], opiniami mieszkańców i regularnie wyrażanymi stanowiskami rady dzielnicy [zobacz >>>] [zobacz >>>].

Są sprzeczne również z ustaleniami zaakceptowanymi przez prorektora i kanclerza UKSW [zobacz >>>]. Trudno oprzeć się wrażeniu, że Zbigniew Cieślak i Marek Lepa podpisali się pod protokołem ze spotkania 8 lutego 2005 r. tylko po to, aby stworzyć pozory współpracy i uśpić czujność obrońców lasu, a potem i tak robić swoje drogą politycznych nacisków z pomocą wpływowej posłanki PO [zobacz >>>].

UKSW nigdy nie miał prawa rozwijać się kosztem Lasu, ale prawie nigdy o tym nie pamięta [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>].