BIL-09-0018-01

23 lipca 2009 r.

Do: Sz. Pan ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek
Rektor Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego

Szanowny Panie Rektorze!

W piśmie z 17 kwietnia 2008 r. do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (znak: R-026-3/08) wyraził Pan bardzo obiecującą zapowiedź o planowanym wkrótce ograniczeniu niekontrolowanego wjazdu na teren Uniwersytetu i sąsiadujących z nim instytucji poprzez wprowadzenie systemu "Access Parking" [zobacz >>>]. W pełni podzielając nadzieję, że rozwiązanie takie przyczyni się do ograniczenia ruchu samochodów osobowych w Lesie Bielańskim, niecierpliwie czekaliśmy na jego wprowadzenie. Niestety, minął już ponad rok, a ograniczenie zapowiedziane przez Pana do wprowadzenia wkrótce, nadal nie powstało.

Zwracamy się więc z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, kiedy można liczyć na realizację tego długo oczekiwanego postulatu.

Chcemy też zachęcić Uniwersytet do podjęcia starań na rzecz zorganizowania przechowalni i wypożyczalni rowerów przy stacji metra Wawrzyszew, z której można tym środkiem transportu bardzo sprawnie dostać się do kampusu UKSW w Lesie Bielańskim. W sytuacji znacznej odległości od komunikacji miejskiej taka inicjatywa wydaje się szczególnie korzystna dla studentów i warta aktywnego wsparcia przez Uczelnię, na co liczymy.

Deklarujemy wszelką pomoc i współpracę przy dążeniu do wspólnych celów, jakimi są ograniczenie rosnącej lawinowo motoryzacji we wnętrzu rezerwatu oraz poprawa dojazdu środkami przyjaznymi dla środowiska.

Z góry dziękujemy za udzielenie odpowiedzi.

Z poważaniem

Prezes
Melania Żalińska

Do wiadomości:
1. Pan Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki;
2. Pani Beata Zajączkowska, Regionalny Mazowiecki Konserwator Przyrody;
3. Rada Dzielnicy Bielany.

Odpowiedź Rektora

Numer sprawy: DAZ-26-01/09

Data: 3.08.2009r.

Do: Zielone Mazowsze

Szanowna Pani Prezes,

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 lipca 2009r. uprzejmie informuję, że UKSW jest w trakcie prowadzenia prac. które zostaną sfinalizowane budową wspomnianego systemu ,,Access Parking". Z sukcesem zakończyliśmy etap uzgodnień zasad korzystania z parkingów w sąsiedztwie UKSW i WSD przeprowadzonych z udziałem zainteresowanych planowanym przedsięwzięciem, tj. Archidiecezjalnym Męskim Liceum Ogólnokształcącym, proboszczem parafii p.w. Bł. Edwarda Detkensa - Ks. Wojciechem Drozdowiczem, Papieskim Wydziałem Teologicznym, fundacją „Dobre Miejsce" - właścicielem działek przeznaczonych pod budowę wysepki ze szlabanem. Ponadto uzyskaliśmy mapy do celów projektowych. Obecnie przygotowujemy umowę dzierżawy działek, na których zaplanowano szlabany, będące składową systemu „Access Parking". Po podpisaniu umowy dzierżawy, mając tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - UKSW zamówi projekt budowlany wysepki ze szlabanem, uzgodni go z Konserwatorem Zabytków, wystąpi z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę oraz przeprowadzi procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Liczymy na wsparcie Zielonego Mazowsza w przedmiotowej sprawie, o ile zajdzie konieczność uzgodnień projektu z Konserwatorem Przyrody.

Ponadto informuję, że UKSW popiera starania na rzecz zorganizowania przechowalni i wypożyczalni rowerów przy stacji metra Wawrzyszew i gotowy podpisać w tym zakresie stosowny list intencyjny. Jednakże jako jednostka sektora finansów publicznych nie może inwestować w obce środki trwałe.

Z niepokojem obserwujemy natomiast narastający ruch samolotów i helikopterów nad Lasem Bielańskim i wyrażamy w związku z tym nadzieję, że Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zainteresuje się ograniczeniem lub całkowitym zamknięciem tej działalności szkodliwej dla Lasu Bielańskiego.

Z wyrazami szacunku

Prorektor UKSW
ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

Do wiadomości:
1. Pan Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki;
2. Pani Beata Zajączkowska, Regionalny Mazowiecki Konserwator Przyrody;
3. Rada Dzielnicy Bielany.

Wytłuszczenia od redakcji, skan kopii pisma wrzutnia.fz.eco.pl/dewajtis/uksw2zm_kontrola_wjazdu200908.pdf

Od redakcji

Zielone Mazowsze zaangażowało się w przeciwdziałanie nadmiernemu i niezgodnemu z przepisami ruchowi lotniczemu nad Bielanami (w tym nad rezerwatem Las Bielański) [zobacz >>>] [zobacz >>>]. Cieszy nas kolejne potwierdzenie uciążliwości tego ruchu.

Może ten znak nie dotyczący nikogo zacznie powoli nabierać sensu?

Zobacz też

Jak zabezpieczyć Las Bielański przed samowolą kierowców? [zobacz >>>]

Postulaty kontroli wjazdu w ul.Dewajtis [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>]