Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym Urząd Dzielnicy zakończył odbiór robót wykonanych przez Zielone Mazowsze zgodnie z umową URN-IR-009/B/0015/2006, tj. inwentaryzacji stanu istniejącego infrastruktury rowerowej oraz koncepcji sieci tras rowerowych na terenie Ursynowa. Z tej okazji udostępniamy zainteresowanym ostateczną treść obu tych opracowań.

Uwaga: dostępne na niniejszej stronie załączniki graficzne mają charakter schematyczny. Zgodnie z Zezwoleniem Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 64/2006 z dnia 28 sierpnia br., prawo do rozpowszechniania pełnej wersji rysunków (na podkładzie topograficznym) inwentaryzacji i koncepcji ma jedynie Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Ursynów.

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja infrastruktury rowerowej dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (tekst): PDF, 281 kB

Typy i kategorie tras rowerowych (rysunek): PDF, 188 kB

Utrudnienia i przeszkody na drogach rowerowych (rysunek): PDF, 116 kB

Koncepcja

Koncepcja sieci tras rowerowych dla Dzielnicy Ursynów miasta stołecznego Warszawy (tekst): PDF, 1258 kB

Koncepcja sieci tras rowerowych (rysunek, wersja z 24.11.2006): PDF, 93 kB

Archiwalne wersje rysunków

Koncepcja wyłożona do konsultacji społecznych (11.10.2006): PDF, 84 kB

Koncepcja "autorska" (10.11.2006 - po zakończeniu konsultacji, przed przekazaniem Urzędowi Dzielnicy): PDF, 93 kB