Uprzejmie informujemy, że pod adresem:

ursynow.zm.org.pl

uruchomiona została robocza wersja witryny inwentaryzującej obecny stan ursynowskiej infrastruktury rowerowej.

Inwentaryzacja wykonywana jest przez "Zielone Mazowsze" w ramach prac nad nową koncepcją sieci tras rowerowych dla dzielnicy Ursynów. Obejmuje określenie kategorii i typów poszczególnych dróg rowerowych oraz popularnych tras nieformalnych, a także identyfikację istniejących utrudnień na trasach - takich jak nieciągłości trasy, nierówności i uskoki nawierzchni, braki w oznakowaniu, ograniczenia widoczności, zbyt ciasne zakręty.

Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy nieomylni i mogliśmy coś przeoczyć lub zamienić segregując ponad 1000 zdjęć i notatek z ursynowskich ścieżek. Dlatego zwracamy się do osób poruszających się po opisanych trasach z gorącą prośbą o weryfikację i uzupełnienie naszych danych.

Poprawki i uzupełnienia można przesyłać mailem lub korzystając ze specjalnych formularzy, znajdujących się przy opisie poszczególnych odcinków i utrudnień.

Mile widziane będą także uwagi na temat przyjętej klasyfikacji i sposobu opisu utrudnień oraz czytelności samego serwisu.

Z góry dziękujemy!