Poniższe zestawienie zawiera informacje o inicjatywach rowerowych mazowieckich miast (stan na rok 2002), podzielone na kilka kategorii:

- Infrastruktura - wykonane inwestycje na rzecz komunikacji rowerowej: wydzielone ścieżki, pasy rowerowe i tym podobne.

- Szlaki - oznakowane szlaki rowerowe;

- Plany - na przyszłość w tym względzie;

- Promocja - jak dany urząd zachęca do jeżdżenia na rowerze;

- Kontakt - osoba lub wydział udzielający informacji, ew. osoba wskazana jako osoba kontaktowa w sprawie komunikacji rowerowej;

- Opinie - rowerzystów.

Zachęcamy do testowania wskazanych ścieżek i szlaków, a następnie nadsyłania swoich uwag i propozycji - zarówno nam, jak i wskazanym urzędom.

Błonie

Infrastruktura: ścieżka wzdłuż ul. Grodziskiej od torów PKP do Jana Pawła (asfalt) ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi nr 2 na odcinku Błonie - Piorunów

Plany: brak

Kontakt: p. Jadwiga Kwiatkowska, tel. 7253004 w.150 (wtorki, środy)

Zaktualizowano: 2002-05-21

Brok

Infrastruktura: brak

Szlaki: brak

Plany: gmina jest zainteresowana wytyczeniem szlaku rowerowego

Promocja: szkolne wycieczki rowerowe

Kontakt: p. Irena Trębicka Duda, tel. (29)7457554

Zaktualizowano: 2002-03-08

Brwinów

Infrastruktura: brak

Plany: brak

Zaktualizowano: 2002-03-01

Ciechanów

Infrastruktura: brak

Plany: w 2002 r. budowa ścieżki w ul. Sienkiewicza (od ul. Mławskiej do ul. 17 Stycznia), koncepcja przedłużenia do ul. Tatarskiej

Kontakt: p. Halina Pokora, tel. (23) 6723241, 606-327760, (23) 6722963

Zaktualizowano: 2002-05-31

Grodzisk Mazowiecki

Infrastruktura: ścieżka wzdłuż ul. Królewskiej (droga nr 719) od ul. Orzeszkowej do mostu na Rokiciance (i dalej do Milanówka)

Plany: ścieżki wzdłuż drogi nr 579 od początku ul. Chełmońskiego do wsi Janinów (kierunek południowy) oraz od granic miasta do wsi Natolin (kierunek północny).

Promocja: brak

Kontakt: p. Monika Kaflik, email: urzad@grodzisk.pl

Zaktualizowano: 2002-04-18

Gostynin

Infrastruktura: ścieżka rowerowa przy ul. Kutnowskiej (0,8 km)

Plany: ścieżka wzdłuż Traktu Tarczyńskiego do zbiornika wodnego Św. Anka w Zbiroży (4 km)

Kontakt: Włodzimierz Garwacki, wydz. GPI Urzędu Miasta

Zaktualizowano: 2002-05-21

Józefów

Infrastruktura: ścieżki rowerowe

- wzdłuż Wiązowskiej od Mieni do Karasia

- wzdłuż Wawerskiej od Kard. Wyszyńskiego do 3 Maja

- wzdłuż Kard. Wyszyńskiego od torów kolejowych do 3 Maja

Plany: wydłużenie istniejących ścieżek

- wzdłuż Wiązowskiej od Karasia do torów kolejowych

- wzdłuż Jarosławskiej od 3 Maja do Wspólnej

Zaktualizowano: 2002-03-12

Opinie: ww. ścieżki to właściwie chodniki, nie spełniają nawet kryteriów ciągu pieszo-rowerowego - nadają się tylko dla osób, którym się nie śpieszy. [Olek, 2002-03-31]

Karczew

Infrastruktura: brak

Plany: brak

Kontakt: z-ca burmistrza, p. Jacek Sawczuk

Zaktualizowano: 2002-04-25

Kobyłka

Infrastruktura: brak

Szlaki: przez miasto przechodzi Szlak Bitew Warszawskich (Warszawa - Radzymin), łącząc rezerwat Grabicz, muzeum Nałkowskich, stację kolejową oraz barokowy kościół Św. Trójcy.

Plany: ?

Kontakt: tel. 786-31-14 wewn. 217

Zaktualizowano: 2002-03-04

Kozienice

Infrastruktura: pas dla rowerów przy ul. Warszawskiej (1,2 km), w tym roku ma zostać wydzielony pas przy ul. Żeromskiego (0,5 km)

Plany: Koncepcja Programowo-Przestrzenna Przebiegu Ścieżek Rowerowych na terenie Miasta i Gminy Kozienice, opracowana w grudniu 2000 r. przez Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania

Kontakt: mgr inż. Andrzej Zieliński, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji

Zaktualizowano: 2002-02-28

Łochów

Infrastruktura: brak

Szlaki: "Wertepowiec", przy wsparciu gminy, znakuje 50 km szlak rekreacyjny dookoła Łochowa, szlak ma być gotowy na wiosnę

Plany: ?

Promocja: przy Domu Kultury działa Klub Rowerowy "Wertepowiec", regularne wycieczki

Łomianki

Infrastruktura: brak

Szlaki: przez teren gminy przebiega Kampinoski Szlak Rowerowy

Plany: ścieżki w planie zagospodarowania przestrzennego gminy

Promocja: rajdy rowerowe szlakami KPN oraz do Lipkowa, działa Klub Rowerowy "Szprycha"

Zaktualizowano: 2002-03-08

Opinie: W Łomiankach po staremu - czyli nic się nie dzieje. A, nieprawda - przy Warszawskiej zbudowali kilka zatok parkingowych dla samochodów. Na jezdni samochody pędzą jak oszalałe (taki polsko-latynoski obyczaj: powoli się jeździ tylko na niemieckiej autostradzie, ze względu na oszczędność paliwa). Mnóstwo śladów rowerowych wzdłuż połamanego chodnika świadczy o zdolności przetrwania naszej rasy [Wiktor, 2002-03-23].

Mszczonów

Infrastruktura: wydzielona ścieżka rowerowa przy ul. Tarczyńskiej (1,5 km), projekt ścieżki wzdłuż Szkolnej i Wschodniej (2,8 km)

Plany: ścieżka wzdłuż Traktu Tarczyńskiego do zbiornika wodnego Św. Anka w Zbiroży (4 km)

Promocja: raz w roku rajdy rowerowe oraz zawody kolarskie dla dzieci i młodzieży

Kontakt: Burmistrz Miasta, mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

Zaktualizowano: 2002-02-26

Ostrów Mazowiecka

Infrastruktura: brak

Plany: brak

Kontakt: Z-ca Burmistrza Miasta, mgr Mieczysław Szymalski

Zaktualizowano: 2002-05-17

Otwock

Infrastruktura: brak

Plany: w 2002 r. budowa ścieżek rowerowych w ul. Żeromskiego (1,0 km) oraz ul. Karczewskiej (1,5 km). Przebieg ciągów pieszo-rowerowych zapisany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Kontakt: Wydział Gospodarki Komunalnej, tel. 779-21-11

Zaktualizowano: 2002-05-17

Piastów

Infrastruktura: brak

Plany: wydzielenie z chodnika w ul. Wojska Polskiego 1 m pasa dla rowerów

Kontakt: mgr Stanisław Marczyk, Referat Gospodarki Komunalnej

Zaktualizowano: 2002-06-28

Płock

Infrastruktura: ścieżki rowerowe wzdłuż:

- ul. Jana Pawła II (asfalt 0,7 km)

- ul. Czwartaków (asfalt 0,7 km)

- ul. Łukasiewicza (asfalt 2,2 km)

- ul. Mostowa (asfalt 0,7 km)

- ul. Armii Krajowej (kostka 1,0 km)

- ul. Przemysłowa (w budowie, asfalt 0,4 km)

Plany: ścieżki do realizacji w 2002 r.

- ul. Grabówka (kostka 1,0 km)

- ul. Morelowa (kostka 0,7 km)

- ul. Gwardii Ludowej (asfalt 1,6 km)

- ul. Przemysłowa (asfalt 0,6 km)

- ul. Łukasiewicza (kostka 0,9 km)

Została opracowana koncepcja dróg rowerowych z podziałem na trzy podsystemy:

- połączenia osiedli mieszkaniowych z obiektami usługowo-handlowymi

- połączenia osiedli mieszkaniowych ze skupiskami miejsc pracy

- ścieżki w obszarze zabytkowym i prowadzące do podmiejskich obszarów turystyczno-rekreacyjnych

Promocja: brak

Kontakt: Miejski Zarząd Dróg; Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Oddział Studiów Strategicznych

Zaktualizowano: 2002-04-16

Opinie: Jest już kilka ścieżek, ale nie tworzą spójnego systemu. Na ścieżkach od czasu do czasu trafiają się wystające krawężniki. Wąskim gardłem na pewno jest most - na jedynym moście przez Wisłę na odcinku prawie 100 km obowiązuje zakaz jazdy rowerów! [Olek & Marcin, 2002-05-01]

Płońsk

Infrastruktura: brak

Plany (możliwość) zaprojektowania dróg rowerowych na osiedlu "Płocka II"

Promocja: Klub Rowerowo - Sportowo - Turystyczny "Limes"

Kontakt: Pani inż. Barbara Pawłowska, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zaktualizowano: 2002-06-20

Pruszków

Infrastruktura: ścieżki rowerowe w ul. Armii Krajowej i ul. Powstańców

Plany (perspektywiczne): ścieżki wzdłuż:

- torów WKD

- ulic wylotowych do Grodziska, Warszawy, Ożarowa i Nadarzyna

- brzegów rzeki Żbikówki

- brzegów rzeki Utraty

Kontakt: Wydział Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego

Zaktualizowano: 2002-03-12

Przasnysz

Infrastruktura: brak

Plany: przygotowywana koncepcja tras ruchu rowerowego na terenie miasta

Promocja: ?

Kontakt: Zastępca Burmistrza Andrzej Dołęga, tel. (29)7522266, 602-398437

Zaktualizowano: 2002-03-29

Sulejówek

Infrastruktura: brak

Plany: brak

Promocja: opis wycieczki wokół Sulejówka

Kontakt: sekretarz miasta, Krystyna Rudnicka

Zaktualizowano: 2002-05-20

Węgrów

Infrastruktura: brak

Plany: ścieżka rowerowa w projekcie Trasy Śródmiejskiej

Promocja: imprezy organizowane przez szkoły oraz oddział PTTK w Węgrowie

Kontakt: Anna Matusik, tel. 792 33 17

Zaktualizowano: 2002-03-21

Wołomin

Infrastruktura: ścieżki wzdłuż Szosy Jadowskiej do wsi Duczki oraz od szkoły we wsi czarna do kościoła w Helenowie

Plany: brak

Kontakt: Z-ca burmistrza, mgr Tadeusz Rokicki

Zaktualizowano: 2002-06-25

Wyszków

Infrastruktura: brak

Plany: "Koncepcja budowy dróg w Gminie Wyszków"

Kontakt: mgr Bożena Czerwińska, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zaktualizowano: 2002-05-28

Zakroczym

Infrastruktura: brak

Plany: brak

Kontakt: burmistrz Henryk Ruszczyk

Zaktualizowano: 2002-05-29

Ząbki

Infrastruktura: brak

Szlaki: pętla wokół lasu w północnej części miasta, początek na stacji kolejowej, znaki zielone.

Plany: szlak łączący szlak zielony ze Szlakiem Bitew Warszawskich.

Kontakt: Roman Konera, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej.

Zaktualizowano: 2002-05-15

Żyrardów

Infrastruktura: brak (500 m)

Plany: ścieżki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Kontakt: mgr inż. Tomasz Aleksandrowicz, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury

Zaktualizowano: 2002-05-24