Viaview - Amsterdam/Schiphol

Viaview to usługa, która daje pasażerom informację o połączeniach w trakcie ich podróży autobusem regionalnym do stacji kolejowej w podróży długodystansowej.

Tło i cele

Viaview to ekrany w autobusach firmy Connexxxion, pokazujące informacje dla podróżnych o tym jakie połączenia na przesiadki do innych autobusów lub pociągów w bliskiej przyszłości są osiągalne. Usługa jest wykorzystywana w długich podróżach pomiędzy stacjami lotnisko Schiphol i Bijlmer Arena. Celem jest zapewnienie podróżnym lepszej informacji tak, aby mogli dobrze korzystać z połączeń intermodalnych.

Wdrożenie

Wdrożenie nastąpiło w drodze współpracy pomiędzy władzami regionalnymi prowincji Holandia Północna, która wydaje zlecenia na przewóz, a firmą przewozową Connexxxion (część francuskiej grupy Transdev). Najpierw przeprowadzono konsultacje z pasażerami, aby opracować najlepszy sposób pokazywania informacji. Następnie współpracowano z menadżerami przewozów w celu znalezienia najkorzystniejszego sposobu wdrożenia.

Usługa działa w ten sposób, że najbliższe połączenia na przesiadki są pokazywane na ekranie w autobusie kolorem zielonym jeśli są osiągalne, a kolorem czerwonym, jeśli są zagrożone. Jeśli połączenie zagrożone dotyczyło przesiadki na autobus tego samego przewoźnika kierowca może dać sygnał, aby autobus poczekał na przesiadających się.

Wdrożenie natrafiło na kilka trudności:

- Zlecenia na przewozy zmieniają się w Holandii często, a więc trudne jest prowadzenie tej usługi w długim okresie.

- Trudności techniczne były większe, niż przypuszczano.

Wnioski z wdrożenia

- Ocena informacji przewozowej dostarczanej przez firmę Connexxxion wzrosła wśród pasażerów z 4.4 do 6.1

- Dalszy rozwój usługi przewiduje wdrożenie rzeczywistej informacji o połączeniach kolejowych (wraz z opóźnieniami)

Autor: Rick Lindeman

Kontakt: Marco Cowan

Traintaxi w Wielkiej Brytanii

Traintaxi™ to praktyczne narzędzie pomagające podróżującym biznesowo i w wolnym czasie skorzystać z kolei zamiast z samochodu poprzez pokonanie jednej z głównych przeszkód: informacji o tym jak przebyć "te ostatnie kilka kilometrów".

Tło i cele

W 1998 roku rząd brytyjski opublikował nową politykę na rzecz integracji transportu publicznego. Trzymając się ducha tej białej księgi dajemy praktyczny przykład jak pomóc kierowcy wyjść z samochodu i pojechać pociągiem, zwłaszcza w podróżach długich, międzyregionalnych. Usługa jest skierowana głównie do podróżujących często w interesach, którzy normalnie korzystają z samochodu służbowego, ale są gotowi używać transportu publicznego, jeśli jest to możliwe. Ci zwykle płacą pełną cenę przejazdu. Mają oni dobry dostęp do informacji o kolejowym rozkładzie jazdy poprzez wydawnictwa drukowane, infolinie i internet. W rzeczywistości, mimo fragmentacji rynku spowodowanej prywatyzacją kolei, zarówno jakość jak i spójność informacji o kolejowym rozkładzie jazdy dla ogółu jest lepsza, niż kiedykolwiek była podczas istnienia Państwowych Kolei Brytyjskich. Ale trudność zwykle sprawia podróżnemu przebycie kilku ostatnich kilometrów podróży. Zwykle nie należy oczekiwać, że biznesmeni pokonają ostatni fragment trasy lokalnym autobusem, choć wielu jest zadowolonych, gdy mogą wziąć taksówkę i dojechać do celu.

Wdrożenie

Traintaxi™ została stworzona aby zebrać i przedstawić kompleksową informację na temat dostępności taksówek na stacjach klientom, którzy tego oczekują. Jest to baza danych, która:

- wymienia wszystkie stacje kolei, metra i tramwajów w Wielkiej Brytanii;

- pokazuje czy każda stacja ma postój taksówek lub biuro taksówkowe;

- pokazuje kontakt do trzech lokalnych firm taksówkowych obsługujących każdą stację;

- wskazuje firmy, które prawdopodobnie mogą zaoferować pojazdy do przewozu wózków inwalidzkich.

Kluczowe informacje są dostępne poprzez:

- infolinie o kolejowych rozkładach jazdy;

- stronę internetową www.nationalrail.co.uk

- systemy komputerowe firm kolejowych i ich strony internetowe;

- komercyjne systemy komputerowego planowania podróży;

- portale internetowe takie jak www.transportdirect.info

Wnioski

Skompilowanie i utrzymanie takiej bazy danych jest skomplikowane, wymaga relacyjnych baz danych do integracji informacji z 23 różnych źródeł. Ponieważ spełnia ona kilka celów publicznych, ma wsparcie Departamentu Transportu jako realizacja części jego wizji "Bezpośredniego transportu". Projekt był wspierany finansowo przez pierwszy rok od lutego 2002 do lutego 2003 z Funduszu Partnerstwa Kolejowo - Pasażerskiego ufundowanego wspólnie przez Strategiczny Urząd Kolejowy i Grupę National Express. Obecnie jest wspierany przez przedsiębiorstwa kolejowe i innych usługodawców prywatnych.

Autor opisu: Jan Christiaens

Kontakt: Paul Bakker

Daj intermodalny przykład!

W ramach Forum LINK kompletowana jest baza danych dobrych praktyk ułatwiających podróże z przesiadką. Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw z terenu Polski i Europy Wschodniej. Opis praktyki można umieścić samemu poprzez specjalny formularz na stronie: www.linkforum.eu (tylko w języku angielskim) albo zgłosić go krajowemu punktowi kontaktowemu LINK. W Polsce jest nim Centrum Zrównoważonego Transportu Zielonego Mazowsza. Działanie koordynuje Wojciech Szymalski - w.szymalski@zm.org.pl