BD-SP/551-01/07 L.dz. 3203

Warszawa, 31 maja 2007 r.

Do: Pan Marek Piwowarski, Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. Zagospodarowania Nadbrzeża Wisły.

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do wiadomości mailowej od p. Adama Krajewskiego (w załączeniu), dotyczącej wypadku jego żony i dziecka na Wale Miedzeszyńskim z powodu kolizji z wygrodzeniem z prętów, pragnę wskazać, że jest to kolejne potwierdzenie zastrzeżeń zgłoszonych na przełomie roku 2006/2007.

Jednocześnie chciałbym prosić o informację, na jakim etapie sprawa wygrodzeń na wale przeciwpowodziowym się zakończyła. Po początkowym udziale w naradach inspirowanych przez Pana - dalszego ciągu bądź konkluzji nie widziałem, a zapewne jakieś rozstrzygnięcia zapadły.

Zastosowany typ barierek, z gęsto rozmieszczonymi prętami pionowymi, jest niekorzystny z punktu widzenia użytkowników rowerów. „Chwytanie” końcówek kierownicy, a w konsekwencji i przedniego koła roweru przez tego typu konstrukcje jest faktem znanym. W USA istnieją przepisy, nakazujące instalowanie na tego typu barierkach płaszczyzn blachy, uniemożliwiających zaczepienie kierownicą.

Jednocześnie podtrzymuję opinię że jedyne wygrodzenia, które można byłoby stosować, powinny być niskie, poza skrajnią jezdni rowerowej.

Z poważaniem

mgr Stanisław J. Plewako
Pełnomocnik Prezydenta

Do wiadomości:

1. Pan Mirosław Kazubek, Dyrektor ds. Inwestycji Zarządu Dróg Miejskich

2. Pan Aleksander Buczyński, Prezes Stowarzyszenia Zielone Mazowsze

OŚ-MP/7636/99/30/07

Do: Sz. Pan Stanisław Plewako, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 31 maja 2007 (sygn. BD-SP/551-01/07 L.dz. 3203) w sprawie wypadku żony Pana Adama Krajewskiego pragnę poinformować, że opisane wydarzenie potwierdza tezy opinii na temat zabezpieczeń ruchu rowerowego i pieszego na ciągu pieszo - rowerowym zaprojektowanym na koronie wału przeciwpowodziowego wzdłuż ulicy Wał Miedzeszyński w Warszawie z dnia 4 grudnia 2006 roku, wykonanej przez mgr inż. Zygmunta Użdalewicza Rzeczoznawcę Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w zakresie Inżynierii Ruchu Drogowego upr. Nr 426/79, a zleconej przez Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy.

W opinii jednoznacznie stwierdzono, iż zastosowane rozwiązania wygrodzeń w poważnym stopniu naruszają podstawowe zasady kształtowania przestrzeni dla ruchu rowerowego. W opinii zostały również wskazane możliwe, alternatywne rozwiązania. Powyższa opinia została przedstawiona Zarządowi Dróg Miejskich lecz wnioski w niej zawarte zostały przez ZDM zlekceważone.

W zaistniałej sytuacji zdarzających się wypadków, jeszcze przed oddaniem w użytkowanie nowej drogi rowerowej potwierdza się, że ścieżka ta z powodu wadliwego rozwiązania zabezpieczeń nie powinna zostać dopuszczona do ruchu.

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nadbrzeża Wisły

Marek Piwowarski

Do wiadomości:

1. Pan Mirosław Kazubek - Dyrektor ds. Inwestycji Zarządu Dróg Miejskich,

2. Pan Aleksander Buczyński - Prezes Stowarzyszenia Zielone Mazowsze,

3. Pan Janusz Galas - Inżynier Ruchu m.st. Warszawy.