16 czerwca

Walne Zgromadzenie

Zarząd Stowarzyszenia Zielone Mazowsze przypomina wszystkim członkom Stowarzyszenia - zwyczajnym, wspierającym i honorowym - o Walnym Zgromadzeniu o charakterze sprawozdawczym, które odbędzie się w najbliższą sobotę w naszej siedzibie przy ul. Nowogrodzkiej 46 lok. 6 w Warszawie.

Pierwszy termin: 16 czerwca 2012 r., godz. 11:00.

Drugi termin: 16 czerwca 2012 r., godz. 11:30.

Proponowany porządek Zgromadzenia:

1. Prezentacja sprawozdania za rok 2011, dyskusja, głosowanie nad zatwierdzeniem;

2. Wybór kierunków działania na najbliższy rok.

Podczas zgromadzenia będzie możliwość również uregulowania składek członkowskich.

Zapraszamy,

Zarząd Stowarzyszenia

Imieniny Joli Bord

Po Walnym zapraszamy do przyłączenia się do festynu Imieniny Joli Bord. To już trzecia edycja. Miejsce - skwer Kompanii AK "Żniwiarz" (na tyłach kina Wisła).

Od ok. godziny 14 będziemy prowadzić konkursy ekologiczne z nagrodami. Przekażemy także wszystkim chętnym trzy dobre rady na odpady. Dobra zabawa i pogoda gwarantowane. Do zobaczenia na skwerze!