Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia Zielone Mazowsze zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia - zwyczajnych, wspierających i honorowych - na Walne Zgromadzenie o charakterze sprawozdawczym, które odbędzie się w naszej siedzibie przy ul. Nowogrodzkiej 46 lok. 6 w Warszawie.

Pierwszy termin: 19 czerwca 2013 r., godz. 17:00.

Drugi termin: 19 czerwca 2013 r., godz. 17:30.

Proponowany porządek Zgromadzenia:

- Prezentacja sprawozdania za rok 2012, dyskusja, głosowanie nad zatwierdzeniem;

- Wybór kierunków działania na najbliższy rok;

- Wolne wnioski.

Podczas zgromadzenia będzie możliwość uregulowania składek członkowskich, a także złożenia deklaracji przystąpienia do Zielonego Mazowsza.

Do pobrania

Sprawozdanie merytoryczne 2012: PDF, 628 kB

Sprawozdanie finansowe 2012: PDF, 138 kB