Zielone Mazowsze zgłasza następujące wnioski i uwagi do projektu drogi rowerowej w ul. Warszawskiej w wersji przesłanej 8 maja br.:

1. Należy zauważyć, że drzewa w drugiej wersji projektu są rozmieszczone na rysunku inaczej, niż w pierwszej (np. na zachód od ul. Keniga). Wydaje się, że tym razem rysunek lepiej oddaje stan faktyczny, jednak wciąż jest wiele nieścisłości (np. brak nowych nasadzeń na odcinkach Keniga - Śmigielska oraz Śmigielska - Jagiełły). Lokalizacja drzew wymaga szczegółowej weryfikacji - np. w formie wspólnej wizji lokalnej, by uniknąć niespodzianek i wprowadzania poprawek na etapie budowy.

2. Dwa przejazdy przez drogi wewnętrzne nadal są poprowadzone bez zachowania ciągłości drogi rowerowej - przy ul. Warszawskiej 43 i przy przystanku ZTM Śmigielska. Zmiany nawierzchni wymaga także przejazd przez południowy wlot skrzyżowania z ul. Jagiełły (wjazd na parking, z trylinki). Wnosimy o korektę zgodnie z pkt 3 uwag do poprzedniej wersji projektu.

3. Wyłukowania przebiegu drogi rowerowej w rejonie budynku Warszawska 59 o promieniach R10 i R15 można swobodnie zwiększyć do R20.

4. W obecnie proponowanym przebiegu, na odcinku ul. Warszawska 59 - Warszawska 57, droga odgina się na południe i prowadzi tuż przy drzewie. Jest to znacznie pochylona w kierunku południowym brzoza, której pień już obecnie znajdowałby się w świetle projektowanej drogi. Sytuację widać na załączonym zdjęciu. Wnosimy o poprowadzenie drogi rowerowej na tym odcinku zgodnie z poprzednią wersją projektu, w której zakładano usunięcie tego drzewa.

5. Wnosimy o usunięcie dwukrotnego przeplotu drogi rowerowej z chodnikiem w południowo-zachodnim narożniku skrzyżowania z ul. Keniga (rondo). Zwracamy także uwagę, że wyjaśnienia o występującym tam ogrodzeniu zawężającym dostępną przestrzeń, które przedstawił projektant podczas Rady Technicznej w ZDM, nie są zgodne ze stanem faktycznym.

6. Drogę rowerową można oddzielić od chodnika bezpośrednio na wschód od ronda - nie widać szczególnego uzasadnienia dla ok. 50-metrowego odcinka wspólnego.

7. Na odcinku przystanek ZTM Śmigielska - ul. Jagiełły drogę rowerową można przesunąć ok. 2 m na południe, unikając w ten sposób czterech subnormatywnych łuków (2x R10 przy przystanku i 2x R4 przy Jagiełły) i zachowując skrajnię drogi rowerowej w rejonie wiaty przystankowej. W przypadku, gdyby na drodze stanęły nieoznaczone na rysunku nasadzenia, należy zwiększyć promienie łuków, można także rozważyć przesadzenie 1-2 młodych drzewek w okolicy przystanku.