W związku z projektem budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Waryńskiego na odcinku od ulicy Koszykowej do ulicy Batorego Zielone Mazowsze postuluje co następuje:

1) Przeprojektować wjazd w ulicę Polną, przybliżając przejazd rowerowy i przejście piesze do ulicy Waryńskiego. Możliwe to będzie np dzięki zmniejszeniu wyłukowania jezdni ulicy Polnej w tym miejscu, lub poprowadzeniu przejścia i przejazdu nieprostopadłe do jezdni. W obecnym kształcie projekt tego miejsca opiniujemy negatywnie ze względu na brak możliwości zmieszczenia się roweru na łuku przed przejazdem, nieintuicyjny przebieg i brak odpowiedniego wyłukowania.

2) Podobny zabieg zastosować przy przejeździe rowerowym przez ulicę Mokotowską.

3) Jako optymalną wskazujemy detekcję rowerzysty nie wymagającą naciskania przycisków (pętle indukcyjne, fotokomórki itp).

4) Zgodnie z zarządzeniem prezydenta m.st. Warszawy 380/2007 z 25.04.2007 roku postulujemy zaprojektowanie drogi rowerowej z nawierzchni bitumicznej na całej długości drogi rowerowej – fragmenty z kostki betonowej opiniujemy negatywnie.