Czytelny układ pięciu ścieżek rowerowych południkowych i pięciu równoleżnikowych (układ podstawowy dróg rowerowych). Brakuje ścieżki rowerowej w ul. Płowieckiej.

Autorzy nie zdefiniowali pojęcia ścieżka rowerowa. Przyjęliśmy, ze układ podstawowy dróg rowerowych składa się z wydzielonych dróg rowerowych na następujących ulicach: ul. Wal Miedzeszyński, ul. Trakt Lubelski, ul. Patriotów, ul. Pożaryskiego (odcinek ulicy), ul. Lucerny, ul. Zwoleńska, ul. Żegańska, ul. Izbicka, ul. Bysławska. Pozostałe drogi z układu podstawowego należy wtedy nazwać trasami i przewidzieć odpowiednie udogodnienia dla rowerzystów - pas na jezdni przy prawym krawężniku, ruch uspokojony...

W pierwszej kolejności spośród wydzielonych dróg rowerowych winna być wybudowana ścieżka rowerowa w ul. Płowieckiej oraz w ul. Wydawniczej i Patriotów, następnie w ul. Wal Miedzeszyński. Ważne jest takie zaprojektowanie ścieżek by na skrzyżowaniach z ulicami poprzecznymi ograniczyć ryzyko wypadku, tj. np. poprowadzenie ścieżki po odpowiednio wyprofilowanym garbie, czerwona nawierzchnia przejazdu... Brak tego elementu utrudnia korzystanie ze ścieżki rowerowej i zmusza do zatrzymania przy każdej ulicy poprzecznej, których na odcinku anińskim ulic Wydawniczej - Patriotów jest 12!

Wydzielona droga rowerowa w ul. Płowieckiej jest konieczna dla powiązania gminy z Warszawa. Docelowo ta droga rowerowa winna być przedłużona przez wiadukt i dalej ul. Bronisława Czecha do skrzyżowania z ul. Kościuszkowców - Michała Kajki. Dzisiaj wydzielenie ścieżki rowerowej na wiadukcie jest niemożliwe ze względu na zjazdy z wiaduktu. Przy projektowaniu modernizacji wiaduktu należy przewidzieć wydzielone ścieżki rowerowe (po obu stronach). Do tego czasu potrzebny będzie przejazd rowerowy przez tory kolejowe - połączenie z proponowana droga rowerowa w ul. Wydawniczej.

Do układu podstawowego można dopisać trasę rowerowa ul. Tytoniowa przez tory kolejowe po północnej stronie stacji PKP Gocławek, ul. Goździków, północnym skrajem osiedla Marysin i dalej drogą leśną równolegle do ul. Korkowej.

Proponowane w opracowaniu poszerzanie ścieżek leśnych, usuwanie kolidujących drzew, krzewów i korzeni jest naszym zdaniem niepotrzebne. Przez lasy gminy Wawer przebiega bardzo dużo dróg (o szerokości powyżej 1,5 m) i ścieżek leśnych (o szerokości do 1,5 m). Do prowadzenia szlaków rowerowych należy wykorzystywać w pierwszym rzędzie istniejące drogi leśne, następnie ścieżki. nie ma potrzeby poprawiania ich nawierzchni. Bardziej potrzebne dla rowerzystów z Wawra jest wyrównanie nawierzchni najbardziej powybijanych ulic ziemnych wewnątrz osiedli. Szlaki rowerowe winny w miarę możliwości przebiegać po innych ścieżkach leśnych niż oznakowane szlaki piesze dla unikania kolizji z ruchem pieszym.