Gdy pisaliśmy w zeszłym miesiącu o nowym zjeździe rowerowym z mostu Gdańskiego [zobacz >>>], zwróciliśmy uwagę na to, że została zrealizowana jedynie połowa potrzebnego w tym miejscu skrzyżowania dróg dla rowerów. Dzisiaj postaramy się wyjaśnić, jak sobie wyobrażamy ciąg dalszy tego „węzła rowerowego”, który od 13 lat czeka na realizację.

Układ tras rowerowych w rejonie ul. Wenedów i Zakroczymskiej powinien połączyć most Gdański, Żoliborz, Nowe Miasto i bulwary nad Wisłą. Rysunek przedstawia konieczne uzupełnienia - odcinki dróg dla rowerów (DDR) w podziale na zarządców terenu (ZDM - Zarząd Dróg Miejskich, ZTP - Zarząd Terenów Publicznych).

Poniżej odpowiednie pisma do Zarządu Dróg Miejskich i Zarządu Terenów Publicznych. Oba pisma złożone zostały 9 czerwca 2011 r. Odczuwamy pewne zażenowanie faktem, że koordynacją działań pomiędzy różnymi komórkami organizacyjnymi tego samego urzędu miasta musi się zajmować organizacja pozarządowa, ale zależy nam na rozwiązaniu problemu, dlatego podjęliśmy się społecznie i tego zadania.

Pismo do ZTP

Do: Urząd Dzielnicy Śródmieście.

Do: Zarząd Terenów Publicznych.

Do wiadomości: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

Szanowni Państwo,

Z dużą radością odnotowaliśmy wykonanie w ostatnich miesiącach łagodnego zjazdu z dolnego poziomu mostu Gdańskiego do skrzyżowania ul. Wenedów i Wisłostrady. Jest to cenny przykład realizacji odcinka drogi dla rowerów łączącej inne w spójne ciągi. Cenny tym bardziej, że dawniej wykorzystywane przez cyklistów alejki na skwerze, do których była dowiązana ścieżka rowerowa na dolnym poziomie mostu, znajdowały się już w bardzo złym stanie technicznym.

Cieszy nas także fakt, że realizacja infrastruktury rowerowej miało miejsce na wiosnę, przed szczytem sezonu rowerowego, dzięki czemu nowa infrastruktura jest od razu wykorzystywana przez rowerzystów.

Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na potrzebę wykonania kolejnego etapu tej inwestycji, zapewniającego pełniejszą integrację z okoliczną infrastrukturą drogową, gdyż wciąż brakuje połączenia ścieżki na dolnym poziomie mostu Gdańskiego zarówno z ul. Słomińskiego, jak i połączenia z ul. Zakroczymską. Co więcej, stan alejek w zachodniej części skweru pozostaje w przykrym kontraście do nowego asfaltu na wyremontowanym odcinku.

Z wyjaśnień uzyskanych drogą mailową od p. Urszuli Majewskiej z Urzędu Dzielnicy Śródmieście, wynika że przyczyną niewykonania takich połączeń był brak ścieżek w tych ulicach, do których można by dowiązać ścieżki z terenu ZTP. Dlatego wystąpiliśmy do ZDM o wykonanie krótkich odcinków ścieżek wg załączonych szkiców, a jednocześnie zwracamy się do Państwa o wykonanie brakujących odcinków w granicach skweru.

Skoordynowana realizacja tych inwestycji pozwoliłaby na połączenie drogi dla rowerów na dolnym poziomie mostu Gdańskiego, pasów dla rowerów w ul. Międzyparkowej oraz ulicy Zakroczymskiej, w której ruch rowerów może się odbywać na zasadach ogólnych.

Jednocześnie zaznaczamy, że nawet wykonanie inwestycji wyłącznie na terenie ZTP, bez czekania na działania ZDM, również znacząco usprawniłoby ruch rowerowy, gdyż umożliwiłoby:

1. Zjazd z mostu do ul. Zakroczymskiej, włączenie się do ruchu na zasadach ogólnych w prawo i dalszą podróż w kierunku Żoliborza.

2. Skręt w prawo z ruchu ogólnego w ul. Zakroczymskiej na łącznik na most.

3. Skręt w lewo z ul. Zakroczymskiej na łącznik na most (na zasadach ogólnych, korzystając z pasa ruchu do skrętu w lewo).

4. Zjazd z ruchu ogólnego w ul. Słomińskiego na łącznik na most.

Problematyczne pozostałyby jedynie dwa z sześciu przypadków, tj. włączenie się do ruchu ze zjazdu w lewo w ul. Zakroczymską oraz wjazd z mostu na ul. Słomińskiego.

Ponadto zarówno budowa łagodnej pochylni z ul. Słomińskiego, jak i remont zniszczonej alejki prowadzącej w kierunku skrzyżowania ul. Zakroczymskiej i Wenedów będą korzystne nie tylko dla rowerzystów, ale poprawią też dostępność skweru dla osób niepełnosprawnych czy z wózkami dziecięcymi.

Załączony rysunek przedstawia przykładowy układ tras rowerowych w rejonie ul. Wenedów i Zakroczymskiej z orientacyjnym podziałem według kompetencji. Ze szczegółowych uzgodnień mogą wyniknąć korekty podziału zakresu realizacji pomiędzy ZDM a ZTP. Liczymy, że będą się Państwo w stanie porozumieć w tym zakresie bez pośrednictwa Zielonego Mazowsza, aczkolwiek oczywiście pozostajemy do dyspozycji w zakresie konsultacji szczegółowych rozwiązań technicznych.

Pismo do ZDM

Do: Zarząd Dróg Miejskich.

Do wiadomości: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z wnioskiem o wyznaczenie przejazdów dla rowerów wzdłuż ul. Słomińskiego na skrzyżowaniach z ul. Międzyparkową i Szymanowską wraz z odcinkiem drogi dla rowerów łączącej te przejazdy oraz na wiadukcie nad ul. Zakroczymską.

Informujemy, że jednocześnie zwracamy się z wnioskiem do Zarządu Terenów Publicznych o uzupełnienie wykonanego w ostatnich tygodniach zjazdu rowerowego z Mostu Gdańskiego o łącznik do krawędzi pasa drogowego ul. Słomińskiego.

Skoordynowana realizacja tych inwestycji pozwoliłaby na połączenie drogi dla rowerów na dolnym poziomie mostu Gdańskiego oraz pasów dla rowerów w ul. Międzyparkowej.

Pod rozwagę poddajemy także postulat przejazdu dla rowerów na skrzyżowaniu ul. Wenedów i Zakroczymskiej, co pozwoli na udrożnienie również zjazdów z mostu Gdańskiego w kierunku Żoliborza i Nowego Miasta.

Załączony rysunek przedstawia przykładowy układ tras rowerowych w rejonie ul. Wenedów i Zakroczymskiej z orientacyjnym podziałem według kompetencji. Ze szczegółowych uzgodnień mogą wyniknąć korekty podziału zakresu realizacji pomiędzy ZDM a ZTP. Liczymy, że będą się Państwo w stanie porozumieć w tym zakresie bez pośrednictwa Zielonego Mazowsza, aczkolwiek oczywiście pozostajemy do dyspozycji w zakresie konsultacji szczegółowych rozwiązań technicznych.