Układ tras rowerowych w rejonie ul. Wenedów i Zakroczymskiej powinien połączyć most Gdański, Żoliborz, Nowe Miasto i bulwary nad Wisłą. Rysunek przedstawia konieczne uzupełnienia - odcinki dróg dla rowerów (DDR) w podziale na zarządców terenu (ZDM - Zarząd Dróg Miejskich, ZTP - Zarząd Terenów Publicznych).