Jak wiadomo, Warszawa jest znacznie bogatszym miastem od Wiednia, stać ją więc na odrębne światła dla rowerów i pieszych.