Choć tematem przewodnim były rozwiązania takie jak samochody publiczne, czy platformy umożliwiające wypożyczanie samochodów prywatnym lub świadczenie usług przewozowych w czasie wolnym, to jednak w prezentacjach ciągle podkreślano, że podstawą efektywnego systemu transportowego jest komunikacja zbiorowa i ruch niezmotoryzowany. Na zdjęciu widać prognozę zmian natężenia ruchu według scenariusza "Miasta do życia". Do 2050 r. łączna odległość podróży ma zmaleć, m.in. dzięki efektywnemu wykorzystaniu przestrzeni. Wzrosnąć powinien zaś udział podróży odbywanych komunikacją zbiorową, pieszo i rowerami.