Zastanawiano się zaś, jak tradycyjny system transportu publicznego powinien zostać zintegrowany z nowymi sposobami przemieszczania się. Wskazywano na możliwość (a raczej - potrzebę) stworzenia spójnego systemu umożliwiającego łatwe i wygodne planowanie i zamawianie podróży, bardziej zindywidualizowanych niż tradycyjnie odbywane środkami komunikacji zbiorowej.