Wskazano na potrzebę strategicznego, kompleksowego myślenia oraz dokonania zdecydowanego wyboru przez władze publiczne, tak by wskazać podmiotom prywatnym kierunek zmian - na rzecz efektywnego systemu transportowego.