Z projektem lokalnego systemu dróg dla rowerów zapoznaliśmy się na spotkaniach informacyjnych w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Wola Gminy Warszawa-Centrum w dniach 17.02.1999 i 22.02.1999. Według nas, realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego w rejonie objętym koncepcją. Jednocześnie, tworząc warunki dla komunikacji rowerowej, przyczyni się do promocji tego przyjaznego dla środowiska środka transportu. Zwiększy również dostępność i atrakcyjność znajdujących się na Woli terenów zielonych, tym samym sprzyjając aktywnym formom wypoczynku.

Po zapoznaniu się ze szczegółami koncepcji, nasuwają nam się następujące uwagi:

1. Wzdłuż ul. Wolskiej od Elekcyjnej do Redutowej przewidziane są dwa odcinki ciągu wyłącznie pieszego (wg koncepcji wymuszone zwężeniami chodnika). Przejawem nadmiernego optymizmu wydaje się założenie, iż rowerzysta zejdzie z roweru i przeprowadzi go przez krytyczny odcinek. Proponujemy zamienić ww. ciągi piesze na pieszo-rowerowe (z pierwszeństwem dla pieszych). Poziom bezpieczeństwa można zwiększyć przez budowę progów zwalniających na krytycznych odcinkach.

2. W parku im. E. Szymańskiego ścieżka od skrzyżowania Wolska / Elekcyjna do ul. Górczewskiej poprowadzona jest wzdłuż 5-metrowej szerokości chodnika, raz po jednej, raz po drugiej stronie. Tam gdzie ścieżka krzyżuje się z chodnikiem, dwukrotnie skręca pod kątem prostym. Taki przebieg ścieżki może być mało atrakcyjny dla rowerzystów - większość prawdopodobnie będzie i tak korzystać ze znacznie szerszego i prostszego chodnika, a ścieżka pozostanie nieużywana. Jednocześnie natężenie ruchu pieszego i rowerowego na terenie parku nie wskazuje na konieczność zdecydowanego ich rozdzielenia. Proponujemy wykorzystać w większym stopniu istniejące alejki parkowe - szczególnie ww. 5-metrowej szerokości chodnik. Można po prostu oznakować go jako ciąg pieszo-rowerowy, można też rozdzielić go na dwie 2.5 metrowe części (ewentualnie poszerzając część dla pieszych tam gdzie jest to wskazane i możliwe).

3. Jeżeli uspokajanie ruchu na ulicach lokalnych miałoby się odbywać przy pomocy progów zwalniających (tzw. "śpiących policjantów"), należy pamiętać o pozostawieniu w nich (lub obok nich) przepustów dla rowerów.

4. Godny realizacji jest pomysł budowy przejścia i przejazdu podziemnego pod ulicą Górczewską. Pozwoliło by to połączyć dwa atrakcyjne obszary rekreacyjne - Park Moczydło i Szymańskiego. Jest to szczególnie istotne w związku z planowanym poszerzeniem Górczewskiej - już obecnie bardzo ruchliwej, niebezpiecznej i stanowiącej dla niezmotoryzowanych trudną do przebycia barierę.

Żywiąc nadzieje, iż powyższe uwagi okażą się pomocne, życzymy powodzenia w szybkiej realizacji projektu. Jednocześnie prosimy o bieżące informowanie o postępach i planach na przyszłość.