15 lipca 2008 r. Urząd Gminy Wołomin zakończył odbiór wykonanej przez Zielone Mazowsze zgodnie z umową 259/RP/7/07/2007 koncepcję rozwoju sieci tras rowerowych. Udostępniamy zatem na naszej stronie końcową redakcję koncepcji, po uwzględnieniu wyników konsultacji społecznych i uzgodnień z rowerowym zespołem zadaniowym, wraz z jej wersjami archiwalnymi i opracowaniami związanymi.

Uwaga: ze względu na duże rozmiary rysunków, części graficzne udostępniamy w wersjach nieco okrojonych.

Koncepcja rozwoju sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Wołomin

Redakcja końcowa

- część opisowa: PDF, 1734 kB

- część graficzna (wersja rastrowa wykadrowana): PNG, 1544 kB

Wersje archiwalne

Koncepcja po konsultacjach społecznych (2008.06.11):

- część opisowa: PDF, 1727 kB

- część graficzna (wersja rastrowa wykadrowana): PNG, 1777 kB

Koncepcja robocza (2007.12.27, wyłożona do konsultacji społecznych 2008.01.15):

- część opisowa: PDF, 1417 kB

- część graficzna (wersja rastrowa wykadrowana): PNG, 1632 kB

- część graficzna (wersja wektorowa bez podkładu): PDF, 949 kB

Opracowania związane

(przekazane 2007.12.27)

Inwentaryzacja infrastruktury rowerowej gminy Wołomin

- część opisowa: PDF, 195 kB

- część graficzna (wersja wektorowa bez podkładu): PDF, 543 kB

- część graficzna (wersja rastrowa wykadrowana): PNG, 566 kB

Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej

- część opisowa z rysunkami: PDF, 314 kB