Proponowany przebieg WOW. Wariant Zielonego Mazowsza oznaczono kolorem ciemnozielonym. Pojedyncza przerywana linia oznacza pierwszy tunel wykonywany odkrywkowo (dług. ok. 1200 m), podwójna przerywana oznacza drugi zespół tuneli, drążonych tarczą TBM (dług. ok. 3300 m), linia ciągła ciemnozielona oznacza przebieg w wykopie. Końcówki w obie strony według wariantu czerwonego GDDKiA.