Przesyłam kilka fotografii z Wrocławia z zapytaniem, czemu warszawski ZMID w takich miejscach jak ul. Poleczki czy nawet Krakowskie Przedmieście nie potrafi chociaż w części uzyskać podobnej jakości wykonania i funkcjonalności?

Załączone zdjęcia pokazują inwestycje zakończone we Wrocławiu w ostatnim czasie. Zwracamy uwagę na:

Wykonanie obniżenia, linii dla niewidomych i osadzenie znaku (typowe dla wszystkich remontowanych miejsc)

Wpust mostowy przeniesiony z pasa ruchu na ul. Curie - Skłodowskiej. Przedtem była to zwykła kratka w jezdni. Na marginesie należy dodać, że nie znalazłem we Wrocławiu ani jednego wpustu uchylnego, zamocowanego niezgodnie z zaznaczonym na nim kierunkiem jazdy. W Warszawie "pod prąd" zamocowano około 60-70% nowych wpustów, co grozi wypadkiem w razie ich pozostawienia w stanie otwartym. Co więcej, wpusty, które muszą znaleźć się w pasie ruchu mają we Wrocławiu rygle, aby nie stukały. Warszawskie montuje się bez rygli, nawet, jeśli jest to typ zamykany, względnie się ich nie zamyka, jeśli rygiel jest na swoim miejscu. Dlaczego?

Linia grzybków dla niewidomych, zastosowana w granitowych stopniach schodów na Rondzie Reagana. Montaż polega na nawierceniu otworu i wklejeniu (jednego grzybka dla celów szkoleniowych brakuje). Prawdopodobnie może to być zastosowane od zaraz na Krakowskim Przedmieściu lub w metrze. Rozwiązanie estetyczne i praktyczne - na pewno lepsze od ręcznego nacinania płyt marmurowych

Winda na dolny poziom Ronda Reagana. Estetyczna, wyposażona w oznakowanie dla niewidomych, ponadto pochylnia wejściowa na poziomie gruntu jest wykonana z gęstej kraty z wychwytem zanieczyszczeń. Eliminuje to ryzyko poślizgu, wnoszenie brudu do windy oraz zapewnia przyczepność kół wózka i butów osoby pchającej

Typowy dla Wrocławia sposób osadzenia pokryw i włazów. W Warszawie to niemożliwe.

Typowy dla Wrocławia sposób osadzenia i wykończenia studni telekomunikacyjnych. Ta należy do TP S.A. - tej samej instytucji, której koślawe i dziurawe studnie znajdują się w ciągu Krakowskiego Przedmieścia i Marszałkowskiej. W obszarach o podwyższonym standardzie wrocławskie studnie otrzymują wypełnienie z tego samego materiału, co otoczenie.

Ulica Grodzka. Estetyczne chodniki, wyeliminowane nielegalne parkowanie, torowisko w technologii wyciszonej, nieco wyniesione ponad jezdnię. Wyniesienie nie utrudnia sprzątania i przejazdu pojazdom uprzywilejowanym, ale sygnalizuje kierowcom zakaz jazdy po nim. Tramwaj ma priorytet, mimo że ulica jest położona w ścisłym centrum i kiedyś torowisko było w jezdni

Jedna z przecznic Grodzkiej. Estetyczne chodniki, wyeliminowane nielegalne parkowanie, idealnie wykonane rampy i obniżenia, uskoki krawężników między chodnikiem a jezdnią do 2 cm, linia kostki pełni rolę mechanicznego ostrzeżenia dla niewidomych i niedowidzących, płaskie kamienie brukowe umożliwiają wygodne chodzenie

Idealny przystanek, doskonałe wykonanie nawierzchni i osadzenie studni, kosze trwale związane z gruntem, wszystkie elementy stałe poza obszarem wymiany pasażerów.

Przejście przez ulicę poza centrum, miejsce porównywalne do np. skrzyżowania Grochowskiej ze Wspólną Drogą. Estetyczne chodniki, wyeliminowane nielegalne parkowanie, idealnie wykonane rampy i obniżenia, uskoki krawężników do 2 cm, doskonałe obsadzenie studni i włazów, na lewo wyznaczone miejsca do parkowania, zabezpieczone mechanicznie przed tarasowaniem przejścia dzięki wyniesionym krawężnikom. Słupki blokujące osadzone bez uszkodzeń w chodniku.

Standard ten jest nie do uzyskania w Warszawie. Pytanie, czemu? Wrocław od 1945 roku nie należy do Niemiec, więc nie tu należy szukać odpowiedzi.

Ciąg dalszy nastąpi - są jeszcze przejścia podziemne, płotki, przystanki, rynek, stojaki dla rowerów itd.