Wrocław, podobnie jak Warszawa, ma trochę dróg rowerowych, które nie tworzą jednak spójnego systemu. Podobnie jak w Warszawie drogi te zaczynają się i kończą nagle.