Choć warto odnotować, że nowsze trasy wykonuje się już tylko z asfaltu. Ponadto na drogach tych nie udało się zaobserwować naruszeń skrajni, braku wyłukowań, czy innych niespodzianek zwiększających niebezpieczeństwo.